زمان هر قسمت   : 24 دقیقه
کیفیت : HD 720p
آغاز پخش Black Clover : 2017-
وضعیت: در حال پخش
روز پخش شبدر سیاه : سه شنبه ها
جهت آگاهی از بروزرسانی جدیدترین انیمه های پخش شده و زیرنویس ها، عضو کانال تلگرام شوید:

قسمت 88 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 87 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 86 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 85 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 84 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 83 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 82 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 81 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 80 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 79 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 78 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 77 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 76 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 75 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 74 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 73 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 72 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 71 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 70 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 69 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 68 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 67 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 66 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 65 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 64 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 63 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 62 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 61 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 60 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 59 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 58 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 57 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 56 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 55 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 54 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 53 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 52 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 51 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

قسمت 50 | 720p | 480p | زیرنویس فارسی

267 نظرات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here